ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS


Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις / φορείς του εξωτερικού, να αποστείλουν το αργότερο έως 15/09/2013 βεβαίωση έγκρισης/ αποδοχής του φορέα υποδοχής.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Πληροφορίες: Γ. Λιάτσου  (210-9201484)
                      Α. Αρίφι       (210-9201486)