ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Erasmus +  ΓΙΑ ΤΟ  Α.Ε. 2015-16

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ERASMUS + 
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Στην Ενημερωτική Ημερίδα θα παρουσιαστεί το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus+. Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Εrasmus+ για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση (placement-τοποθέτηση σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας.
Η συμμετοχή όσων προτίθενται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητη, γιατί θα δοθεί βασική πληροφόρηση και θα απαντηθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Τρίτη 31 Μαρτίου 2015   
                                         
                                                                        12:00 π.μ.                                                                                   
Αίθουσα Τελετών (Αίθουσα Αριστοτέλους -κτήριο Κεντρικής Διοίκησης)

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Erasmus +

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Προς όλους τους αιτούντες της Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση 2014-15

Παρακαλείσθε όσοι φοιτητές καταθέσατε αίτηση στην Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση (είτε πρωτότυπη είτε ηλεκτρονικά)  να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.     Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά.

2.     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (μεταφρασμένο, εφόσον υπάρχει).

3.     Αναλυτική Βαθμολογία (παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης) με την οποία βεβαιώνεται ότι ο/η φοιτητής/τρια πληροί ή όχι τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχει θέσει το Τμήμα.

4.     Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών συνίσταται η 11η Απριλίου 2014.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00-13:00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-9201486.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 25/09/2013

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ


1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ERASMUS - Placement, (ERA-PLACES) 2013-2014, LLP/ERASMUS 2007-2013_________________________________________________________________________________

 17/09/2013
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS


Όσοι φοιτητές πρόκειται να πραγματοποιήσετε Πρακτική Άσκηση με ημερομηνία έναρξης Οκτωβρίου 2013, παρακαλείστε να προσκομίσετε το συντομότερο δυνατόν και πριν την αναχώρησή σας  τα ακόλουθα:
1.       Training Agreement   
2.       Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (συμπληρωμένη σε 3 αντίτυπα)   
3.       Φωτοαντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας καθώς και φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η σύμβαση (άρθρο 3).

Όσοι φοιτητές, υποψήφιοι για Πρακτική Άσκηση σκοπεύετε να μετακινηθείτε μετά τον Οκτώβριο του 2013 και δεν έχετε δηλώσει στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το φορέα υποδοχής παρακαλούμε όπως μας το δηλώσετε μέχρι και 30/09/2013.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.
Πληροφορίες: Γ. Λιάτσου (210-9201484)

                                Α. Αρίφι (210-9201486)
_________________________________________________________________________________

 16/09/2013
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS


Σας ενημερώνουμε ότι όσοι από τους υποψήφιους φοιτητές για Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις / οργανισμούς του εξωτερικού έχετε βρει φορέα υποδοχής και μας το δηλώσατε μέχρι και 15/09/2013, γίνεστε δεκτοί στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορείτε να λάβετε υποτροφία είναι αυτό των 6 μηνών. Στις περιπτώσεις εκείνες που έχετε αιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, υποτροφία θα λαμβάνεται μόνο για τους 6 μήνες.
Θα αναρτηθούν στο site του Προγράμματος όλα τα σχετικά έντυπα που πρέπει να συμπληρώσετε πριν την αναχώρησή σας.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

E-mail: placement@panteion.gr

Πληροφορίες: Γ. Λιάτσου (210-9201484)

                                Α. Αρίφι (210-9201486)