Επικοινωνία


  •  Αγγελική Καρδιακαυτίτη (  Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και  ΕΕ, Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ)
               Τηλ.: +30 210 920 1484


               Φαξ: +30 210 920 1485
               Εmailerasmusecon@panteion.gr


  • Φλωριάνα Στέφη  (Πρακτική)
               Τηλ: + 302109201486

               Εmailerasmusecon@panteion.gr/ placement@panteion.gr

  • Άννα Πατεράκη  (Outgoing Students Contact Person)
               Τηλ.: +30 210 920 1483
               Φαξ: +30 210 920 1485
               Εmailerasmusecon@panteion.gr

  • Ειρήνη Πιτσούλη (Incoming Students Contact Person)

                 Τηλ.: +30 210 920 1483
                 Φαξ: +30 210 920 1485
                 Εmailerasmusecon@panteion.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών ΕπιστημώνΛ. Συγγρού 136176 71 Καλλιθέα

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Πανεπιστημίου. 
Οι ημέρες υποδοχής κοινού είναι κάθε Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 14:00.